Niech zaczną…

O kim jest film Bogowie? Rzecz jasna – o Zbigniewie Relidze.  Ale nie tylko, ma przecież tytuł w liczbie mnogiej, więc jest o tym zespole ludzi, który zdziałał to, co zdziałał, a stworzył się też w tym działaniu. Ale jest też o nas… o nas wszystkich, jeszcze żyjących i tych, co już odeszli, a próbowali… usiłowaliśmy wtedy, w tamtych warunkach, zrobić coś sensownego i trwałego.

Niech zrobią przegląd takich zespołów i stworzonych przez nie instytucji, to będą wiedzieli jaki jest dorobek tamtego półwiecza. I może zaczną coś rozumieć z rzeczywistości ludzkiej.