Panichida

Niedzielna panichida w greko-katolickiej cerkwi bazylianów, za wszystkie ofiary wojny w Ukrainie, pozostawiła we mnie wrażenie śpiewnej, rytmicznej podniosłości oraz pamięć ewangelicznego kazania o konieczności przebaczania.