Proste wnioski

Po konferencji o wariantach polskiej tożsamości, która była owocnym spotkaniem wielogłosowym, zapisuję trzy wnioski proste:

1. Polska nie jest wyspą – powiedziała Ewa Paczoska i wszyscy temu przyklasnęli. Co to znaczy? Że nie istnieje w izolacji, tylko w relacjach.

2. Polskość nie ma prototypu, pierwobytu, esencji – jest natomiast historycznie tworzona i zmienna.

3. Polskość jest polifoniczna, wielobarwna, wielonurtowa.