Powrót do źródeł

Ojciec Dawid Neuhaus z Jerozolimy, nie zapamiętałem z jakiego zakonu i jakiej narodowości, powiedział, że współczesny fundamentalizm islamski jest odpowiedzią na dziewiętnastowieczny i dwudziestowieczny kolonializm europejski i chrześcijański, który na te ziemie od wieków zamieszkałe przez wieloetniczną i wielowyznaniową mieszaninę, wprowadził reglamentację narodową i hierarchizację religijną. (Polskie Radio 1, 23 sierpnia, godz. 12.30).