Etap prawdy

Po tych wyborach, dla ugrupowań lewicowych, rozpoczął się w Polsce etap prawdy. Jestem pewien, że są tacy, którzy go wygrają – jeśli przygotują się na to, że będzie długi i stromy.

Pouczająca będzie też obserwacja tych,  którzy odpadną. Na którym podjeździe i w  jakim stylu?