Rekonwalescencja

Przerwane wątki myśli wracają do siebie wolniej, niż zrastają się przecięte tkanki.