Chwała Pomianowi

Andrzej Mencwel, Iść po prąd, “Przegląd Polityczny”, nr 156/2019, s. 141-143.

“Dojrzałe Oświecenie, jakie za Krzysztofem Pomianem mam na uwadze, jest także czasem współczesnym, który dopiero przez nas może być dopełniany. Nie ma w nim, jak i w nas, wiary w nieodparty triumf wielkiej światłości, rozjaśniającej ostatecznie wszelką ciemność. Jest natomiast świadomość, że w mroku świata będzie tylko tyle światła, ile nam samym uda się zapalić”.