Opinia

Film Tomasza Sekielskiego jest humanistycznym studium badawczym i dlatego jego wiarygodność jest pełna.

Więcej potem.