Rachuba na przyszłość

 

Kiedy zmarł (20 stycznia 2014 roku) nieodżałowany Maciej Geller, dyrektor i osoba sprawcza warszawskiego Festiwalu Nauki, przyszłość tego wspaniałego przedsięwzięcia była zagrożona. Festiwal jest dziełem społecznym i rok w rok angażują się w niego setki uczonych, a nawiedzają tysiące ciekawskich. Dziesiątki instytucji naukowych w nim uczestniczy, a subsydiuje go także odpowiednie ministerstwo. Jego nazwy się zmieniały, więc je pomijam,  niezmiennie natomiast subsydia te się obniżały i było o nie coraz trudniej.

Ostoją Festiwalu Nauki jest Uniwersytet Warszawski i poparcie jego władz było i będzie dla nas decydujące. Piszę: dla nas, choć już nie jestem czynnym współorganizatorem Festiwalu,  ale wtedy, kiedy po śmierci Maćka, ważyły się jego losy, przewodniczyłem Radzie Programowej. Prorektorem UW do spraw nauki i współpracy był wówczas profesor Alojzy Nowak, a choć nie znaliśmy się wcześniej, to szybko okazało się, że jest naszym mocnym sojusznikiem i niezawodnym partnerem.

W przyszłym, 2021 roku, powinien się odbyć 25, jubileuszowy Festiwal Nauki w Warszawie. Pod patronatem nowego Rektora UW, na co osobiście liczę!