PS

Zapomniałem poprzednio zaznaczyć, że do nazwy “Bracia polscy” przywołał mnie Andrzej Romanowski, który na moją wzmiankę o arianach przypomniał, że tym mianem dyskredytował ich Piotr Skarga.