Memento

W literaturze istnieje wyrażenie skia kapnou – tłumaczone jako cień cienia, które odwołuję się do kategorii nietrwałości i marności.

Krzysztof Bielawski, Papirus z Derveni. Największe odkrycie filologiczne XX wieku, “Kronos”, nr 2/2008, s. 208-221.