Długi książkowe

Wojciech J. Burszta, Preteksty. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015.

Dziękuję Wojtkowi, czekam na rozmowę, bo taki mamy zwyczaj, że sobie o naszych książkach rozmawiamy.

Jan Gondowicz, Pan tu nie stał. Artykuły drugiej potrzeby. Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2011.

Już mówiłem autorowi w Gdyni – tu są prawdziwe perły eseistyki, proszę  je odnajdywać!

Długi książkowe (cd)

Miejsca wrażliwe okolicy autentyzmu. Oficyna wydawnicza Kulawiak, Ostrzeszów 2014.

Ujmujący albumik pełen wymownych fotografii i wysmakowanych tekstów. Z pewnym przejęciem odnalazłem w nim zdjęcie stawu w Doruchowie, w którym topiono czarownice w roku 1775 (Fot. Stanisław Kulawik, s. 90).

Communicare, Almanach Antropologiczny 5, Szkoła/pismo. Redakcja tomu Tarzycjusz Buliński, Marta Rakoczy.

Byłem jednym z wydawniczych recenzentów tego tomu, więc się raduję, że się ukazał i polecam wszystkim, których relacje szkoły i pisma zajmują, a może i trapią.

Długi książkowe

Stefan Żeromski, Walka z szatanem, tom 1, Nawracanie Judasza. Opracowała Beata Utkowska. Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015.

Stefan Żeromski, Walka z szatanem, tom 2, Zamieć. Opracowała Beata Utkowska. Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015.

Najpierw chce wyrazić radość z powodu wznowienia, po kilkuletniej przerwie, edycji Pism Zebranych Stefana Żeromskiego. Nowi jej wydawcy, będący jednocześnie patronami naukowymi, dają więcej niż nadzieję, że zostanie ona wreszcie doprowadzona do końca. Podkreślam też, że edycją tą kieruje obecnie prof. Zdzisław Jerzy Adamczyk, znakomity znawca dzieła Żeromskiego, który w uczelni kieleckiej stworzył też renomowany zespół naukowy, na tym dziele skupiony. Wreszcie Dodatki krytyczne w obu tomach, opracowane przez Beatę Utkowską, są nie tylko wzorowe, ale w częściach narracyjnych (Uwagi wydawcy) ciekawe i pouczające.

Dziękuję, gratuluję, czekam na ciąg dalszy!

Długi książkowe (cd)

Robert Traba, Holger Thunemann (red.) Myślenie historyczne. Część I, Jorn Rusen, Nadawanie historycznego sensu. Przekład Rafał Żytyniec, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015; Część II, Świadomość i kultura historyczna. Przekład Izabela Sellmer. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015.

Robertowi zawdzięczam ten okazały i fundamentalny podarek. Ale nie dałem się przytłoczyć i do dyskusji się zapisuję.

Drogi odrębne, drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku. Redakcja naukowa Maciej Janowski. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014.

Bardzo bogata, długo dojrzewająca, ale przemyślana i owocna międzynarodowa praca zbiorowa. Podstawowa dla wszelkich rozważań o Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Długi książkowe

Dorota Ponińska, Podróż po miłość. Emilia, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2013.

Dorota Ponińska, Podróż po miłość. Maria, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2014.

Autorka umie opowiadać i ma wyczucie historycznego szczegółu, więc obie te dziewiętnastowieczne właściwie, przez treść i formę, powieści mają wdzięk dawnych sztychów.

Długi książkowe

Warszawska szkoła historii idei. Tożsamość, tradycja, obecność. Pod redakcją Pawła Grada. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014.

Wokół dorobku warszawskiej szkoły historii idei. Pod redakcją Andrzeja Kołakowskiego. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013.

Wiesław Chudoba, Leszek Kołak0wski. Kronika życia i dzieła, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2014.

Tadeusz Kroński, Faszyzm a tradycja europejska. Przedmowa, wybór i opracowanie Andrzej Kołakowski. Wydawnictwo IFiS PAN 2014.

Dziękuję wydawcy oraz szczególnie Andrzejowi Gniazdowskiemu i Andrzejowi Kołakowskiemu.

Długi książkowe

Eliza Kącka, Halo? Pani Elizo? <archiwalia> Wydano staraniem przyjaciół bez wiedzy, zachęty, modyfikacji, nacisków, aprobaty, pojęcia Autorki w nakładzie kończynowo policzalnym w marcu 2015 roku i wszystkie egzemplarze przekazano Pani Elizie. Oficyna Sielecka (Warszawa?) 2015.

Wstydzę się, że dopiero teraz, ale parę osób zachęciłem wcześniej, bo mnie to nęci jako forma i jako utwór. Najlepiej zaglądać na stronę: #zanoty_ek

Władysław Broniewski, Wybór wierszy. Wstęp i opracowanie Tadeusz Bujnicki. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2014.

Drogiemu Tadeuszowi, z którym przyjacielsko sobie współpracujemy od dziesięcioleci, raz na dekadę średnio – wielkie dzięki.

 

Wyziewy czarnej sotni

Są pewne aksjomaty, pewniki naszej kultury, których nie można bezcześcić. Nie można się powoływać na najlepsze karty naszej historii, a jednocześnie arogancko, z obelgami zatrzaskiwać drzwi przed tymi, którzy cierpią tak, jak my kiedyś cierpieliśmy. Jeśli tak postąpimy, to utracimy prawo powoływania się na chrzest Polski, bo objęto nim pogan; na Złoty Wiek Rzeczypospolitej, bo była wieloetniczna, na walkę „za wolność waszą i naszą”, bo w niej chodziło o innych. A Muzeum Historii Żydów Polskich nie będzie już mogło nazywać się Polin”

Wyziewy czarnej sotni, z prof. Andrzejem Mencwelem rozmawia Dawid Karpiuk, „Newsweek”, nr 39/2015, s. 42-45.

Andrzej Mencwel, Kim są Polacy?, Przegląd Polityczny, 2015, nr 131, s. 108-109.

Wojciech Burszta, Dariusz Gawin, Irena Grudzińska-Gross, Inga Iwasiów, Robert Kostro, Andrzej Mencwel, Polskość jako szansa i problem. Debata o tożsamościach polskich, tamże, s. 110-120.

Pół wieku ze Stanisławem Brzozowskim. Z prof. Andrzejem Mencwelem, tegorocznym laureatem nagrody im. Kazimierza Wyki rozmawia Adam Komorowski, „Kraków. Miesięcznik społeczno-kulturalny”, nr 3, 2015, s. 3-5

Andrzej Mencwel, Przyświadczenia wiary (Jerzy Andrzejewski, Stefania Baczyńska, Tadeusz Gajcy, Karol Irzykowski, Karol Ludwik Koniński, Czesław Miłosz, Jerzy Turowicz, Kazimierz Wyka, Pod okupacją. Listy, Warszawa 2015), „Twórczość”, 2015, nr 5, s. 117-120.;.

Małe obczyzny – debata

plakat_male obczyzny

« Poprzednia stronaNastępna strona »