***

Lidia Burska, Awangarda i inne złudzenia. O pokoleniu 68 w Polsce. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012.

Lidia Burska, Cytaty z życia i literatury. Opracowanie Marek Zaleski. Universitas, Kraków 2012.

Ta rozmowa dla mnie ledwie się zaczęła, a już się skończyła. Nie mogę mówić o żalu, bo wiem, czym było nagłe odejście Autorki dla jej syna. Dziękuję Franku – za to wydanie i za ten dar.

***

Mikołaj Mirowski, Rewolucja permanentna Lwa Trockiego. Między teorią a praktyką. Z przedmową Adama Michnika. Wydawnictwo DIG, Warszawa 2013.

Dowiedziałem się,  że Trocki był przeciwny marszowi na Warszawę w 1920 roku i wielu innych ciekawych rzeczy. Żródłowe opracowanie, z rozmachem napisane. Dziękuję panu Mikołajowi i polecam.

***

Adam Daniel Rotfeld, W cieniu. 12 rozmów z Marcinem Wojciechowskim. Agora, Warszawa 2012.

Ten autoportret poprzez portrety innych (Miłosz, Bauman, Kołakowski, Gorbaczow, Giedroyc i inni) syci mądrością, ale i pobudza łaknienie: autoportretu pełnego i mozliwie bezpośredniego.

Gratulacje i podziękowanie dla pana Marcina.

 

***

Niereformowalny zakon polskości, „Gazeta Wyborcza”, 1-2 czerwca 2013, s. 31.

***

Ścięgna konsumpcyjne. Próby z kulturoznawstwa krytycznego. Redakcja Wojciech J. Burszta, Mariusz Czubaj. Wydawnictwo Naukowe Katedra 2012.

Stadion-miasto-kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej. „Święto” – rok 2012. Wojciech J. Burszta, Mariusz Czubaj i inni. ASP w Warszawie – Instytut Badania Przestrzeni Publicznej 2012.

Dziękuję obu dobrym Kolegom za książki i dobre słowa ( w dedykacjach).

***

Wojciech Józef Burszta, Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle. Iskry, Warszawa 2013.

Dziękuję Autorowi i przygotowuję się do rozmowy, którą sobie obiecaliśmy.

***

Jerzy Jedlicki, Droga do narodowej klęski. IH PAN, Warszawa 2013.

To jest książka do pomyślenia w tą rocznicę powstania styczniowego. Czytam ją rozważnie, a niektóre sentencje sobie przepowiadam. Szkoda tylko, że naukowy wydawca oszczędził nie tyle na papierze, co na czcionce!

Autorowi dziękuję za książkę i dedykację. Też mam poczucie, że pracujemy blisko siebie.

***

Wacław Tkaczuk, Na więcej, na przepadłe, Iskry, Warszawa 2013.

Cytuję wiersz najkrótszy, dla mnie najsilniejszy:

Z  żywymi jak ze zmarłymi, zawsze

w przymierzu rozkładającego się światła.

Winszuję Wackowi i dziękuję!

***

Christian Meier, Powstanie polityczności u Greków. Tłumaczenie Marek A. Cichocki. Teologia Polityczna, Warszawa 2012.

Dziękuję pani Magdalenie Horodeńskiej za uprzejmy list i przesyłkę, a panu Markowi Cichockiemu winszuję tego przekładu, chociaż chciałbym też przeczytać jego wstęp lub posłowie.

Czesław Miłosz, Góry Parnasu, science fiction. Wstęp Sławomir Sierakowski. Przygotowała do druku i posłowiem opatrzyła Agnieszka Kosińska. Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Warszawa 2012.

„W czasach postmodernizmu wszyscy jesteśmy konserwatystami albo nie jesteśmy w ogóle” – orzeka autor wstępu. Muszę otóż zastrzec, że zdanie to nie odnosi do mnie w żadnym ze swoich trzech członów. A jestem!

Dziękuję panu Maciejowi Kropiwnickiemu.

Dedykowane Profesorowi

Andrzej Mencwel, Jerzy Szacki dla każdego, w: Przegląd Filozoficzno-Literacki, nr 4, 2012, s. 105-112. Numer specjalny dedykowany Profesorowi Jerzemu Szackiemu.

« Poprzednia stronaNastępna strona »