***

Christian Meier, Powstanie polityczności u Greków. Tłumaczenie Marek A. Cichocki. Teologia Polityczna, Warszawa 2012.

Dziękuję pani Magdalenie Horodeńskiej za uprzejmy list i przesyłkę, a panu Markowi Cichockiemu winszuję tego przekładu, chociaż chciałbym też przeczytać jego wstęp lub posłowie.

Czesław Miłosz, Góry Parnasu, science fiction. Wstęp Sławomir Sierakowski. Przygotowała do druku i posłowiem opatrzyła Agnieszka Kosińska. Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Warszawa 2012.

„W czasach postmodernizmu wszyscy jesteśmy konserwatystami albo nie jesteśmy w ogóle” – orzeka autor wstępu. Muszę otóż zastrzec, że zdanie to nie odnosi do mnie w żadnym ze swoich trzech członów. A jestem!

Dziękuję panu Maciejowi Kropiwnickiemu.

Dedykowane Profesorowi

Andrzej Mencwel, Jerzy Szacki dla każdego, w: Przegląd Filozoficzno-Literacki, nr 4, 2012, s. 105-112. Numer specjalny dedykowany Profesorowi Jerzemu Szackiemu.

„Wiadomości Literackie”

„Problem nie polega na tym, że byli tacy elitarni i  wyszukani, tylko na tym, że się środowiskowo zamknęli. Nie byli przyspołeczni – byli przydworscy.”

Nowocześni? „Dialog”, marzec 2013, s. 140-151.

Rozmowa o książce Małgorzaty Szpakowskiej „Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich (WAB, Warszawa 2012).

***

Marek Pacukiewicz, Grań kultury. Transgresje alpinizmu. Universitas, Krakóworaz Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2012.

Dziękuję, ale to dla mnie za trudne.

Justyna Budzik, Dotyk światła. O zmysłowym doznawaniu kina. Wydawnictwo FA-art, Katowice 2012.

Dziękuję i z przyjemnością cytuję:

„Specyficzna atmosfera tradycyjnych kin sprzyjała nastrojowi hipnotycznemu, sennemu zanurzeniu się w ciemność sali i świat filmu. Erotyczną ospałość potęgowała jeszcze świadomość bliskości innych widzów, tak samo skupionych, szczelnie otulonych kinowym mrokiem.”

***

Słownik stereotypów i symboli ludowych. 1. Kosmos, vol. 3, świat, światło, metale; vol 4, meteorologia. Koncepcja całości i redakcja; Jerzy Bartmiński. Zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska – Bartmińska. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.

To są tylko dwa woluminy (razem ponad 900 stron) dzieła fundamentalnego i monumentalnego, na podstawie którego zapewne pisać się będzie wstępy do historii kultury polskiej. Serdecznie gratuluję i dziękuję Jerzemu Bartmińskiemu.

Debata

Uniwersytet wobec przemocy

Warszawska szkoła historyków idei

„Dla nas uczniów, seminaria Baczki czy Kołakowskiego były najzwyczajniej w świecie „bramą”, przez którą wkroczyliśmy w ogóle na grunt humanistyczny, nie ciasny, instytucjonalno-dziedzinowy, tylko właśnie humanistyczny. Istnienie takich naszych ówczesnych motywacji świadczy o istnieniu szkoły warszawskiej. Według mnie zresztą ona nie tylko istniała, ale była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii kultury umysłowej Polski drugiej połowy XX w.”

Zapis dyskusji pt. Warszawska szkoła historyków idei – powstanie, przekształcenia, kontynuacje. „Przegląd Humanistyczny”, 2012, nr. 3, s. 5-38.

***

Nuccio Ordine, Abraham Flexner, L’utilite de l’inutile. Manifeste. Les Belles Lettres, Paris 2013.

To jest pamflet nadzwyczaj aktualny, który na razie tylko przejrzałem, ale do niego zagrzewam. Proszę przejrzeć choćby Parti 2 – L’universite-entreprise et les etudiant-clients. Czyj to jest język i skąd my go znamy?

W aneksie przypomina Ordine zapoznany w Europie esej Abrahama Flexnera (1866-1959), współtwórcy Institute for Advanced Study w Princeton pt. The Usefulness of Useless Knowledge z roku 1939. I to dopiero jest zapalnik, bo w nim jest mowa o Hertzu, Maxwellu i Eastmanie, a nie o Platonie, Montaigne’u, Kancie i Newmanie (jak u Ordine).

Piękne dzięki składam Marianowi P.

***

Mo Yan, Obfite piersi, pełne biodra. Przełożyła Katarzyna Kulpa, Wydanie II. WAB. Warszawa 2012.

Henry James, Opowiadania nowojorskie. Z przedmową Coima Tolbina. Przełożyła Barbara Kopeć-Umiastowska. WAB, Warszawa 2012.

Książki grube i piękne, jak tytuł Mo Yana, trzeba się nimi delektować. Dziękuję Beacie S.

***

Renia Knoll, Dziennik. Wstęp i opracowanie Justyna Kowalska-Leder. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Warszawa 2012.

Dziękuję Justynie, polecam całe opracowanie, ale zawiadamiam też, że książki trzeba szukać w ŻIH-u, bo nigdzie indziej się jej nie znajdzie.

Natalia Mętrak, „Historię Wam opowiem, o której śpiewali dawni Bretonowie”. O Lais Marii z Francji. Armoryka, Sandomierz 2013.

Natalii już gratulowałem, a teraz przesyłam wyrazy uznania wydawcy, który samorzutnie wydaje Bibliotekę Celtycką, na dodatek elegancko, czytelnie i … bez dotacji. Oczywiście w Sandomierzu, bo gdzieżby indziej!

« Poprzednia stronaNastępna strona »