Zaproszenie do Szczecina

Mówić, czytać, klikać – wykład prof. Andrzeja Mencwela

Długi książkowe (cd)

Maria Dąbrowska, Życie i dzieło Edwarda Abramowskiego. Pomysł edycji, redakcja, posłowie Remigiusz Okraska. Wydawca “Nowy Obywatel”,Łódź 2014.

Cały czas trzymałem to wydanie pod ręką i stąd opóźnienie tego pokwitowania. Obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy myślą o nowoczesnej myśli polskiej. Gratuluję i dziękuję p. Remigiuszowi Okrasce.

Gabriela Matuszek, Maski i demony wczesnego modernizmu. Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

To może nie jest rzecz z tego samego kręgu, co powyższa Dąbrowskiej, ale Abramowskiego też tu napotkamy, a o Brzozowskim studium osobne. Polecam!

Zaproszenie do Wilna

Invitation letter Vilnius university

Do wiadomości

V Konferencja Prometejska 2015 – program roboczy-1

Już po, ale wpisuję dla kronikarskiego porządku.

Konferencja w Lublinie

Program_Recepcja Kultury w PRL

Długi książkowe

Wojciech J. Burszta, Preteksty. Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015.

Dziękuję Wojtkowi, czekam na rozmowę, bo taki mamy zwyczaj, że sobie o naszych książkach rozmawiamy.

Jan Gondowicz, Pan tu nie stał. Artykuły drugiej potrzeby. Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2011.

Już mówiłem autorowi w Gdyni – tu są prawdziwe perły eseistyki, proszę  je odnajdywać!

Długi książkowe (cd)

Miejsca wrażliwe okolicy autentyzmu. Oficyna wydawnicza Kulawiak, Ostrzeszów 2014.

Ujmujący albumik pełen wymownych fotografii i wysmakowanych tekstów. Z pewnym przejęciem odnalazłem w nim zdjęcie stawu w Doruchowie, w którym topiono czarownice w roku 1775 (Fot. Stanisław Kulawik, s. 90).

Communicare, Almanach Antropologiczny 5, Szkoła/pismo. Redakcja tomu Tarzycjusz Buliński, Marta Rakoczy.

Byłem jednym z wydawniczych recenzentów tego tomu, więc się raduję, że się ukazał i polecam wszystkim, których relacje szkoły i pisma zajmują, a może i trapią.

Długi książkowe

Stefan Żeromski, Walka z szatanem, tom 1, Nawracanie Judasza. Opracowała Beata Utkowska. Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015.

Stefan Żeromski, Walka z szatanem, tom 2, Zamieć. Opracowała Beata Utkowska. Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2015.

Najpierw chce wyrazić radość z powodu wznowienia, po kilkuletniej przerwie, edycji Pism Zebranych Stefana Żeromskiego. Nowi jej wydawcy, będący jednocześnie patronami naukowymi, dają więcej niż nadzieję, że zostanie ona wreszcie doprowadzona do końca. Podkreślam też, że edycją tą kieruje obecnie prof. Zdzisław Jerzy Adamczyk, znakomity znawca dzieła Żeromskiego, który w uczelni kieleckiej stworzył też renomowany zespół naukowy, na tym dziele skupiony. Wreszcie Dodatki krytyczne w obu tomach, opracowane przez Beatę Utkowską, są nie tylko wzorowe, ale w częściach narracyjnych (Uwagi wydawcy) ciekawe i pouczające.

Dziękuję, gratuluję, czekam na ciąg dalszy!

Długi książkowe (cd)

Robert Traba, Holger Thunemann (red.) Myślenie historyczne. Część I, Jorn Rusen, Nadawanie historycznego sensu. Przekład Rafał Żytyniec, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015; Część II, Świadomość i kultura historyczna. Przekład Izabela Sellmer. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015.

Robertowi zawdzięczam ten okazały i fundamentalny podarek. Ale nie dałem się przytłoczyć i do dyskusji się zapisuję.

Drogi odrębne, drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku. Redakcja naukowa Maciej Janowski. Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014.

Bardzo bogata, długo dojrzewająca, ale przemyślana i owocna międzynarodowa praca zbiorowa. Podstawowa dla wszelkich rozważań o Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Długi książkowe

Dorota Ponińska, Podróż po miłość. Emilia, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2013.

Dorota Ponińska, Podróż po miłość. Maria, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2014.

Autorka umie opowiadać i ma wyczucie historycznego szczegółu, więc obie te dziewiętnastowieczne właściwie, przez treść i formę, powieści mają wdzięk dawnych sztychów.

« Previous PageNext Page »