***

Mirosław Pęczak, Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013. Mirkowi dziękuję z opóźnieniem, ale to z powodu wzruszenia dedykacją ożywiającą najlepsze wspomnienia.

Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa. Redakcja naukowa Ewa Paczoska, Bartłomiej Szleszyński, Dawid. M. Osiński. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013. To jest tom wprawdzie pokonferencyjny, lecz bogaty i ważny.

Ukraiński palimpsest. Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruślińską. Przedmowa Adam Michnik. Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Wrocław 2013. Dziękuję Izie za dobre słowo, a o wszystkim juz napisałem (zob. zapis z 21 lutego 2014 r.).

Dorota Sieroń-Galusek, Stempowski, Czapski, Miłosz. Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013. Rzecz należycie pomyślana i napisana, a na dodatek – pięknie wydana. Dziękuję autorce, gratuluję wydawcy, pewnie jeszcze do książki wrócę.

Profesor to nie obelga. Alfabet Bronisława Geremka. Wybór, układ i opracowanie Jacek Głażewski. Słowo wstepne Henryk Samsonowicz. Universitas, Kraków 2013.  Autoportret historyka, intelektualisty, polityka wielkiej miary, szkicowany fragmentami jego pism i zmyślnymi „linkami” między nimi. Gratuluję Jackowi pomysłu i wykonania.

 

 

 

Jutro

Jackowi Kuroniowi w 80 rocznicę urodzin

Skąpany w Rosji

Andrzej Mencwel, Skąpany w Rosji, „Gazeta Wyborcza”, 8-9 lutego 2014, s. 30-31.

„Victor Serge, który pulsowanie takiej elementarnej więzi międzyludzkiej przeciwstawiał świadomie uciskowi wszechmocnego państwa, był w swej postawie rzeczywiście skrytym anarchistą. A choć zapewne nie przepowiadał sobie Ośmiu błogosławieństw, przyjmuję, że był anarchistą  ewangelicznym. Blogosławieni, którzy prześladowania cierpią dla sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebieskie”.

Fragment o Ukrainie

Co się bowiem dzieje na Majdanie w istocie samej? Poprzez wszystkie zjawiskowe strony tego wydarzenia historii światowej, porównywalnego z polskim Sierpniem 1980 roku, choć w formach odmiennego, przebija się jeden sens podstawowy: oto lud, plebs, stan trzeci wystąpiły przeciw władzy w imię swego obywatelstwa. Władza ta ma pozorną legitymację demokratyczną, lecz naprawdę jest uzurpatorską oligarchią, a jeśli postępuje kunktatorsko, to nie dlatego, że respektuje praworządność, lecz dlatego że czuje się słaba. Demos z kolei, a podkreślam jego wielkomiejski charakter, gdyż zmienia to tradycyjny obraz Ukrainy, dowodzi wszelkimi, zasadniczo pokojowymi środkami, że restytuuje swoją obywatelskość, to znaczy państwową sprawczość, i nie zamierza jej już tak utracić, jak stało się to po rewolucji pomarańczowej. Medialna galaktyka ostatnich tygodni eksploduje przepowiedniami, prognozami, komentarzami, wieściami i czarami – wszystkie one są razem są zadziwiająco zgodne, W Ukrainie nie tyle każde rozwiązanie, co każdy scenariusz jest możliwy: porozumienie opozycji z władzą, obalenie rządów przez rosnący opór, stan wyjątkowy i zdławienie opozycji, podział kraju i jego rozpad lub sfederowanie, siłowa interwencja rosyjska. Jednego tylko scenariusza nikt się  nie spodziewa – mianowicie tego, że Unia Europejska zacznie zachowywać się wobec kryzysu ukraińskiego w sposób zdecydowany i skuteczny. Można więc sobie wyobrazić także, że w najbliższych miesiącach będą konwulsyjnie szarpane i bezradnie sztukowane poszczególne kawałki wszystkich tych scenariuszy. Nie jestem od tego, aby cokolwiek zapowiadać na czas najbliższy, zwłaszcza, że piszę niniejsze podczas ciszy olimpijskiej, ale na przepowiednię zasadniczą sobie pozwalam: demokratyczna rzeczpospolita wolnych obywateli, o którą tu chodzi istotnie, powstanie w Ukrainie na pewno. Czy powstanie prędzej czy później – to zależy nie tylko od stosunku Polski, Rosji, Europy i świata do Ukrainy, lecz przede wszystkim od środków własnych, jakimi będzie tworzona.

Całość pt. W stronę Nowej Ukrainy, w najbliższym numerze „Przeglądu Politycznego” (nr 123/2014).

Pisałem w dniach 7-17 lutego 2014.

Zapraszam

zaproszenie-o_polsce

Debata o uniwersytecie

Bunt-humanistow-b

***

Rozmowy na dziedzińcu. Wielka sztuka jest tajemnicą. Dyskutują: kard. Gianfranco Ravasi, Andrzej Mencwel, Jacek Dukaj, Anna Karoń-Ostrowska, Andrzej Seweryn oraz Jerzy Sosnowski. „Więź”, zima 2013, nr 4 (654), s. 107-120.

„Kulturologia polska”

Plakat Kulturologia_Zaproszenie

***

Od aforyzmu do zinu. Gatunki twórczości słownej. Redakcja Grzeg0rz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak. Wstęp Agnieszka Karpowicz. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Gratuluję Agnieszce i zespołowi. Miałem przyjemność ten leksykon rekomendować wydawcy, więc z równym przekonaniem rekomenduję go czytelnikom.

tętno pod tynkiem. Warszawa Mirona Białoszewskiego. Redakcja Agnieszka Karpowicz, Piotr Kubkowski, Włodzimierz Karol Pessel, Igor Piotrowski. Lampa i Iskra Boża, Warszawa 2013.

Nie tylko „opowieści przestrzenne” Mirona znalazły tutaj wrażliwych i wnikliwych czytelników, ale także sama przestrzeń jego Warszawy. Tytuł i okładka świetne!

***

Cichocki, Gawin, Stefanek, Kieżun, Dardziński, Karłowicz, Kostro, Dudek, Ołdakowski, Przybylski, Staniłko, Soloch, Matyszkowicz, Górski, Nowak, Rojek, Konserwatyzm, państwo, pokolenie. Tom konferencyjny – pamięci Tomasza Merty. Teologia Polityczna, Warszawa 2013.

Bardzo dziękuję panu Markowi Cichockiemu za to świadectwo pemięci i dołączony do niego list.

Rocznik Antropologii Historii, 2012 rok II, nr 2 (3). Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne.

Pawłowi Żmudzkiemu gratuluję i dziękuję.

« Poprzednia stronaNastępna strona »