***

Ścięgna konsumpcyjne. Próby z kulturoznawstwa krytycznego. Redakcja Wojciech J. Burszta, Mariusz Czubaj. Wydawnictwo Naukowe Katedra 2012.

Stadion-miasto-kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej. „Święto” – rok 2012. Wojciech J. Burszta, Mariusz Czubaj i inni. ASP w Warszawie – Instytut Badania Przestrzeni Publicznej 2012.

Dziękuję obu dobrym Kolegom za książki i dobre słowa ( w dedykacjach).

***

Wojciech Józef Burszta, Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle. Iskry, Warszawa 2013.

Dziękuję Autorowi i przygotowuję się do rozmowy, którą sobie obiecaliśmy.

***

Jerzy Jedlicki, Droga do narodowej klęski. IH PAN, Warszawa 2013.

To jest książka do pomyślenia w tą rocznicę powstania styczniowego. Czytam ją rozważnie, a niektóre sentencje sobie przepowiadam. Szkoda tylko, że naukowy wydawca oszczędził nie tyle na papierze, co na czcionce!

Autorowi dziękuję za książkę i dedykację. Też mam poczucie, że pracujemy blisko siebie.

***

Wacław Tkaczuk, Na więcej, na przepadłe, Iskry, Warszawa 2013.

Cytuję wiersz najkrótszy, dla mnie najsilniejszy:

Z  żywymi jak ze zmarłymi, zawsze

w przymierzu rozkładającego się światła.

Winszuję Wackowi i dziękuję!

***

Christian Meier, Powstanie polityczności u Greków. Tłumaczenie Marek A. Cichocki. Teologia Polityczna, Warszawa 2012.

Dziękuję pani Magdalenie Horodeńskiej za uprzejmy list i przesyłkę, a panu Markowi Cichockiemu winszuję tego przekładu, chociaż chciałbym też przeczytać jego wstęp lub posłowie.

Czesław Miłosz, Góry Parnasu, science fiction. Wstęp Sławomir Sierakowski. Przygotowała do druku i posłowiem opatrzyła Agnieszka Kosińska. Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Warszawa 2012.

„W czasach postmodernizmu wszyscy jesteśmy konserwatystami albo nie jesteśmy w ogóle” – orzeka autor wstępu. Muszę otóż zastrzec, że zdanie to nie odnosi do mnie w żadnym ze swoich trzech członów. A jestem!

Dziękuję panu Maciejowi Kropiwnickiemu.

Dedykowane Profesorowi

Andrzej Mencwel, Jerzy Szacki dla każdego, w: Przegląd Filozoficzno-Literacki, nr 4, 2012, s. 105-112. Numer specjalny dedykowany Profesorowi Jerzemu Szackiemu.

„Wiadomości Literackie”

„Problem nie polega na tym, że byli tacy elitarni i  wyszukani, tylko na tym, że się środowiskowo zamknęli. Nie byli przyspołeczni – byli przydworscy.”

Nowocześni? „Dialog”, marzec 2013, s. 140-151.

Rozmowa o książce Małgorzaty Szpakowskiej „Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich (WAB, Warszawa 2012).

***

Marek Pacukiewicz, Grań kultury. Transgresje alpinizmu. Universitas, Krakóworaz Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2012.

Dziękuję, ale to dla mnie za trudne.

Justyna Budzik, Dotyk światła. O zmysłowym doznawaniu kina. Wydawnictwo FA-art, Katowice 2012.

Dziękuję i z przyjemnością cytuję:

„Specyficzna atmosfera tradycyjnych kin sprzyjała nastrojowi hipnotycznemu, sennemu zanurzeniu się w ciemność sali i świat filmu. Erotyczną ospałość potęgowała jeszcze świadomość bliskości innych widzów, tak samo skupionych, szczelnie otulonych kinowym mrokiem.”

***

Słownik stereotypów i symboli ludowych. 1. Kosmos, vol. 3, świat, światło, metale; vol 4, meteorologia. Koncepcja całości i redakcja; Jerzy Bartmiński. Zastępca redaktora: Stanisława Niebrzegowska – Bartmińska. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.

To są tylko dwa woluminy (razem ponad 900 stron) dzieła fundamentalnego i monumentalnego, na podstawie którego zapewne pisać się będzie wstępy do historii kultury polskiej. Serdecznie gratuluję i dziękuję Jerzemu Bartmińskiemu.

Debata

Uniwersytet wobec przemocy

« Poprzednia stronaNastępna strona »