Przeszłość dla przyszłości

Kelles-Krauz

Przeznaczony dla programu Kulturologia polska XX wieku.