Święto

Doktoraty honorowe w naszym Uniwersytecie, a zwłaszcza odnowienia doktoratów (zaszczyt przyznawany najwybitniejszym własnym doktorom, w pięćdziesięciolecie uzyskania stopnia) są najpiękniejszymi uroczystościami, w jakich uczestniczyłem.

Wczoraj, 10 czerwca 2011 roku, miałem zaszczyt być promotorem odnowienia doktoratu Profesora Andrzeja Walickiego. Laudacja w załączeniu.

Laudacja Andrzeja Walickiego