“Stowarzyszenia są prawdziwą wolnością”

Zobacz: www.ofip.org.pl

W “Kulturze Liberalnej”

Debata Miłosz-Kisiel

Zaproszenie aktualne

Miłosz nieznany – zaproszenie

Zaproszenie spóźnione z powodu nadmiernego zaangażowania

Brzozowski – zaproszenie

***

Konferencja Ochrona krajobrazu

Wychodzenie z prowincji

Centrum im. Bronisława Geremka, 1 grudnia 2010, o godz. 18.30.

Wykład pod powyższym tytułem wraz z dyskusją (pożywną!). Tekst po uzyskaniu zapisu.

Konferencja w Nancy

W załączniku referat przedstawiony na konferencji w Nancy (program w zapisie  z 22 września), niestety bez akcentów (nie mam w klawiaturze).

Stanislas Brzozowski – la philosophie de la maturite historique

Jerzy Giedroyc

Zaproszenie Giedroyc

Złudzenia dobrego sąsiedztwa?

Illusion der Nähe_Programmentwurf_100818_ext

***

Debata ‘Po co państwu kultura ‘

« Previous PageNext Page »