Stara szuflada

Andrzej Mencwel, Bo czas już nadszedł, “Kultura i rozwój”, nr 1 (1)/2016, s. 124-128.

Pożegnanie

Pożegnanie Andrzeja Kołakowskiego, w: “Przegląd Humanistyczny” nr 2/ 2016, s. 11-13. Numer poświęcony pamięci Andrzeja Kołakowskiego.

Jeszcze raz

Notoryczny socjalista, w: “Res Humana”, Dwumiesięcznik, nr 3 (142) 2016 r., s. IX-X.  Fragment wstępu do edycji pism Jana Strzeleckiego w Wydawnictwie Krytyki Politycznej.

Zapowiedź

Strzelecki, notoryczny socjalista, w: “Gazeta Wyborcza”, Magazyn Świąteczny, 23-24 lipca 2016, s. 31. (Fragment wstępu do edycji pism Jana Strzeleckiego w Wydawnictwie Krytyki Politycznej, zob. Rzeczy wspólne.

Znowu fragment

Andrzej Mencwel, Cokolwiek w świecie jest, wszystko marność, “Zdanie”, nr 1-2 (168-169), 2016, s. 91-98

Fragmenty autobiografii

Andrzej Mencwel, Łączko, łączko, łączko zielona…, “Autobiografia”, literatura, kultura, media, nr 1 (4) 2015, s. 127-148.

Zapraszam do czytania

Proszę nie oczekiwać ode mnie przepowiedni. W III RP zrobiliśmy niemało dla stworzenia takiego stowarzyszeniowego, ziarnistego życia społecznego, ale ważne potrzeby też prześlepiliśmy. Niemało mamy teraz organizacji i samorzutnych kółek – jako historyk wiem, że stworzą one nową jakość ideową i społeczną, ale nie wiem kiedy to nastąpi. Dokonać się jednak musi, jeśli Polska i Polacy nie mają zostać zamknięci w prawicowym partykularzu.

Spór o polski patriotyzm, z prof. Andrzejem Mencwelem rozmawia Adam Leszczyński,”Gazeta Wyborcza, ale historia”, poniedziałek 1 lutego 2016, s. 14-15.

Dodaję też wcześniejszy list do red. Leszczyńskiego:

List do Adama Leszczyńskiego

Jeszcze o Żeromskim

Żeromski był cały czas tym, który myślał o trzeciej drodze… Z Andrzejem Mencwelem rozmawia Mateusz Dudek (w:) www.teologiapolityczna.pl

Wyziewy czarnej sotni

Są pewne aksjomaty, pewniki naszej kultury, których nie można bezcześcić. Nie można się powoływać na najlepsze karty naszej historii, a jednocześnie arogancko, z obelgami zatrzaskiwać drzwi przed tymi, którzy cierpią tak, jak my kiedyś cierpieliśmy. Jeśli tak postąpimy, to utracimy prawo powoływania się na chrzest Polski, bo objęto nim pogan; na Złoty Wiek Rzeczypospolitej, bo była wieloetniczna, na walkę “za wolność waszą i naszą”, bo w niej chodziło o innych. A Muzeum Historii Żydów Polskich nie będzie już mogło nazywać się Polin”

Wyziewy czarnej sotni, z prof. Andrzejem Mencwelem rozmawia Dawid Karpiuk, “Newsweek”, nr 39/2015, s. 42-45.

Andrzej Mencwel, Kim są Polacy?, Przegląd Polityczny, 2015, nr 131, s. 108-109.

Wojciech Burszta, Dariusz Gawin, Irena Grudzińska-Gross, Inga Iwasiów, Robert Kostro, Andrzej Mencwel, Polskość jako szansa i problem. Debata o tożsamościach polskich, tamże, s. 110-120.

Pół wieku ze Stanisławem Brzozowskim. Z prof. Andrzejem Mencwelem, tegorocznym laureatem nagrody im. Kazimierza Wyki rozmawia Adam Komorowski, “Kraków. Miesięcznik społeczno-kulturalny”, nr 3, 2015, s. 3-5

Andrzej Mencwel, Przyświadczenia wiary (Jerzy Andrzejewski, Stefania Baczyńska, Tadeusz Gajcy, Karol Irzykowski, Karol Ludwik Koniński, Czesław Miłosz, Jerzy Turowicz, Kazimierz Wyka, Pod okupacją. Listy, Warszawa 2015), “Twórczość”, 2015, nr 5, s. 117-120.;.

« Previous PageNext Page »