Znowu fragment

Andrzej Mencwel, Cokolwiek w świecie jest, wszystko marność, “Zdanie”, nr 1-2 (168-169), 2016, s. 91-98

Fragmenty autobiografii

Andrzej Mencwel, Łączko, łączko, łączko zielona…, “Autobiografia”, literatura, kultura, media, nr 1 (4) 2015, s. 127-148.

Zapraszam do czytania

Proszę nie oczekiwać ode mnie przepowiedni. W III RP zrobiliśmy niemało dla stworzenia takiego stowarzyszeniowego, ziarnistego życia społecznego, ale ważne potrzeby też prześlepiliśmy. Niemało mamy teraz organizacji i samorzutnych kółek – jako historyk wiem, że stworzą one nową jakość ideową i społeczną, ale nie wiem kiedy to nastąpi. Dokonać się jednak musi, jeśli Polska i Polacy nie mają zostać zamknięci w prawicowym partykularzu.

Spór o polski patriotyzm, z prof. Andrzejem Mencwelem rozmawia Adam Leszczyński,”Gazeta Wyborcza, ale historia”, poniedziałek 1 lutego 2016, s. 14-15.

Dodaję też wcześniejszy list do red. Leszczyńskiego:

List do Adama Leszczyńskiego

Jeszcze o Żeromskim

Żeromski był cały czas tym, który myślał o trzeciej drodze… Z Andrzejem Mencwelem rozmawia Mateusz Dudek (w:) www.teologiapolityczna.pl

Wyziewy czarnej sotni

Są pewne aksjomaty, pewniki naszej kultury, których nie można bezcześcić. Nie można się powoływać na najlepsze karty naszej historii, a jednocześnie arogancko, z obelgami zatrzaskiwać drzwi przed tymi, którzy cierpią tak, jak my kiedyś cierpieliśmy. Jeśli tak postąpimy, to utracimy prawo powoływania się na chrzest Polski, bo objęto nim pogan; na Złoty Wiek Rzeczypospolitej, bo była wieloetniczna, na walkę “za wolność waszą i naszą”, bo w niej chodziło o innych. A Muzeum Historii Żydów Polskich nie będzie już mogło nazywać się Polin”

Wyziewy czarnej sotni, z prof. Andrzejem Mencwelem rozmawia Dawid Karpiuk, “Newsweek”, nr 39/2015, s. 42-45.

Andrzej Mencwel, Kim są Polacy?, Przegląd Polityczny, 2015, nr 131, s. 108-109.

Wojciech Burszta, Dariusz Gawin, Irena Grudzińska-Gross, Inga Iwasiów, Robert Kostro, Andrzej Mencwel, Polskość jako szansa i problem. Debata o tożsamościach polskich, tamże, s. 110-120.

Pół wieku ze Stanisławem Brzozowskim. Z prof. Andrzejem Mencwelem, tegorocznym laureatem nagrody im. Kazimierza Wyki rozmawia Adam Komorowski, “Kraków. Miesięcznik społeczno-kulturalny”, nr 3, 2015, s. 3-5

Andrzej Mencwel, Przyświadczenia wiary (Jerzy Andrzejewski, Stefania Baczyńska, Tadeusz Gajcy, Karol Irzykowski, Karol Ludwik Koniński, Czesław Miłosz, Jerzy Turowicz, Kazimierz Wyka, Pod okupacją. Listy, Warszawa 2015), “Twórczość”, 2015, nr 5, s. 117-120.;.

Jak mówić sensownie o kulturze Polski Ludowej?, “Zdanie”. Pismo Stowarzyszenia “Kuźnica”, nr 3-4, 2014, s. 27-29.

For ett nytt Ukraina , Essa av Andrzej Mencwel. 10 TAL.Kunst. Literatur. Samtidsdebatt, nr 17/18, 2014, s. 24-33.

Polska zdziecinniała, rozmawia Kacper Leśniewicz, “Przegląd”, nr 3, 2014, s. 44-46.

Co mówi Brzozowski?

Kościołowi na przykład mówi on, żeby się  skupił na swojej ogólnoludzkiej misji religijnej, a rozstał z lokalnym “jezuityzmem czapki i papki”; ateistom, żeby nie wszczynali wojny religijnej, gdyż “światopogląd religijny” rozleciał się przed stu laty; narodowcom, że o jakości narodu nie stanowią szturmówki i mundurki, lecz bogactwo twórczości kulturalnej; ludowcom, że żyją w “Polsce przemienionych kołodziejów”, a nie w skansenie; prawicy, że nowoczesne społeczeństwa są ekonomicznie i kulturalnie podzielone, a nie plemiennie jednorodne; lewicy, że jej identycznością jest wszechstronna emancypacja wyzyskiwanych i wykluczonych, a nie gabinetowy klientyzm; liberałom, że prawdziwy rozwój cywilizacyjny gwarantuje właściwa “struktura duszy kulturalnej”, czyli postawa twórcza, a nie tępy ekonomizm; konserwatystom, że mają przetwarzać najlepsze tradycje, a nie powielać “Polskę  zdziecinniałą”.

A nam wszystkim, że Polska prawdziwie dojrzała i nowoczesna to jest Polska pracująca twórczo we wszystkich dziedzinach na najwyższym poziomie światowym.

W nauce przede wszystkim.

Młodzi idą. Z prof. Andrzejem Mencwelem rozmawia Jarosław Mikołajewski. “Gazeta Wyborcza”, 7-8 czerwca 2014 r., s. 12-14.

“Danas”

Popkultura nece potopiti evrointegracije. Antropolog Andzej Mencvel povodom knijge “Antropoloska imaginacije”. Razgovor vedila i prevela Ivana Dokić Saunderson. “Danas”, Beograd, 8 april 2014, s. 16.

Widmo lewicy krąży po Polsce…

- Jako naród przeszliśmy ze wsi do miasta, z  chałup do mieszkań, z zagród do zakładów, z parafii do stowarzyszeń, ze społeczności tradycyjnych do społeczeństwa nowoczesnego. W nim nie zaglądamy sobie do garnków i do łóżek, lecz indywidualnie odpowiadamy za własne wybory i zachowania. A jeżeli ktoś odpowiada sam za siebie, to bierze na siebie odpowiedzialność. I nie może być przez oszołomionych mataczy prowadzony do ciemnego kąta. (…) Nowoczesne zmiany społeczno-cywilizacyjne nie przekładają się na poglądy polityczne, ale nie poszerzają bazy dla ekstremizmów, zwłaszcza tradycjonalno-prawicowych. A czy będą siły polityczne zdolne uświadamiać, nadawać temu krystaliczną postać, to jest już inne pytanie. Które przed innymi powinni sobie zadawać ludzie lewicy. 

Widmo lewicy krąży po Polsce, ale to wciąż tylko widmo. Z prof. Andrzejem Mencwelem rozmawia Robert Walenciak. “Przegląd”, nr 17-18, 2014, s. 14-17.

« Previous PageNext Page »